Vende, kryeqytete, kombësi

Aus welchem Land sind Sie? – Nga jeni ju?

Ich komme aus Albanien (Deutschland, England). – Jam nga Shqipëria (Gjermania, Anglia).

Aus welchem Land kommen Sie? – Nga keni ardhur?

Ich komme aus… – (Unë) Kam ardhur nga…

Sind Sie schonhier (in diesem Land) gewesen? – Keni qenë ndonjëherë tjetër këtu (në këtë vend)?

Nein, das ist das erste Mal. – Jo, kjo është hera e parë.

Ja, ich war vor einigen Jahren hier. – Po, kam qenë këtu disa vjet më parë.

Wie lang werden Sie in Albanien bleiben? – Sa kohë do të qëndroni në Shqipëri?

Ich werde hier einige Tage (zwi Wochen, drei Monate, ein Jahr) bleiben. – Do të qëndroj disa ditë (dy javë, tre muaj, një vit).

Wlche Staatsangehörigkeit haben sie? – Ç’kombësi keni?

Ich bin Albanerin ( Engländerin, Deutscherin). – Jam shqiptare (angleze, gjermane).

Sind Sie Italianerin (Franzosin)? – Jeni italiane (franeze)?

Welche Sprache sprechen Sie? – Ç’gjuhë flini?

Ich spreche Albaniasch. – Flas shqip.